Vietnamese
Vi

Thời tiết Cà Mau

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 11:05:44
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
26°C
Gió
Gió
2.52 km/h 255°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.67 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
27°C
04:00
26°C
05:00
26°C
06:00
27°C
07:00
27°C
08:00
28°C
09:00
28°C
10:00
27°C
11:00
26°C
12:00
25°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
25°C
01:00
27°C
02:00
28°C
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/25°
Gió
Gió
2.35 km/giờ 246°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.67 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.67 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
32°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
2.95 km/giờ 250°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.25 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.77 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
3.21 km/giờ 286°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.29 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
12.46 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
5.62 km/giờ 279°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.03 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.9 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
5.34 km/giờ 270°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.14 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.67 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/25°
Gió
Gió
4.32 km/giờ 245°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.32 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
95%
Lượng mưa
Lượng mưa
28.91 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/24°
Gió
Gió
3.29 km/giờ 269°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.26 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
33.76 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Mưa to
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/24°
Gió
Gió
2.84 km/giờ 245°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
26.26 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
26°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
4.67 km/giờ 232°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
35.3 of 10
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
1.86 km/giờ 245°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
16.27 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
1.8 km/giờ 173°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.36 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
3.63 km/giờ 303°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.7 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
4.37 km/giờ 282°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.22 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
25°C
Mưa to
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/24°
Gió
Gió
3.32 km/giờ 297°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
26.25 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
5.69 km/giờ 106°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.83 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
3.84 km/giờ 114°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.24 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar

Địa điểm vừa tìm