Vietnamese
Vi

Thời tiết Cẩm Phả

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 11:05:44
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
25°C
Gió
Gió
2.48 km/h 52°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.09 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
25°C
04:00
25°C
05:00
25°C
06:00
26°C
07:00
27°C
08:00
27°C
09:00
27°C
10:00
26°C
11:00
25°C
12:00
25°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
23°C
21:00
23°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
24°C
01:00
25°C
02:00
26°C
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/24°
Gió
Gió
3.61 km/giờ 38°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.09 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
13.11 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
2.53 km/giờ 81°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.36 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.17 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
3.57 km/giờ 101°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.77 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.44 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
3.49 km/giờ 98°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.68 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.41 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
4.27 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.52 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.63 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
3.69 km/giờ 96°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.74 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.13 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
4.44 km/giờ 84°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.83 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.27 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
4.31 km/giờ 102°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.06 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
4.95 km/giờ 83°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.76 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
6.53 km/giờ 66°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.56 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
24°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/20°
Gió
Gió
2.47 km/giờ 358°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/20°
Gió
Gió
3.63 km/giờ 61°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
49%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/20°
Gió
Gió
4.19 km/giờ 45°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
44%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
25°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/20°
Gió
Gió
3.46 km/giờ 86°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
25°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/18°
Gió
Gió
4.81 km/giờ 83°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
25°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/18°
Gió
Gió
4.19 km/giờ 56°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
40%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1021 mbar

Địa điểm vừa tìm