Vietnamese
Vi

Thời tiết Cần Thơ

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 09:05:41
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
27°C
Gió
Gió
1.03 km/h 0°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.23 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
29°C
04:00
29°C
05:00
29°C
06:00
28°C
07:00
27°C
08:00
27°C
09:00
26°C
10:00
26°C
11:00
26°C
12:00
26°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
25°C
22:00
25°C
23:00
25°C
00:00
26°C
01:00
27°C
02:00
29°C
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.88 km/giờ 225°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.23 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.89 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
32°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
3.62 km/giờ 254°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.12 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
57%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.96 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/24°
Gió
Gió
3.77 km/giờ 23°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.78 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
11.05 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
5.3 km/giờ 262°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.66 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.35 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
5.23 km/giờ 262°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.73 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
15.18 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
4.34 km/giờ 239°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.12 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
30.76 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.2 km/giờ 196°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.97 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
14.56 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
4.32 km/giờ 210°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.89 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/24°
Gió
Gió
4.29 km/giờ 224°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
21.14 of 10
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/24°
Gió
Gió
2.04 km/giờ 234°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
95%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.79 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
2.35 km/giờ 247°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.58 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
3.34 km/giờ 307°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.71 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
3.01 km/giờ 272°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
12.83 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Mưa rất to
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/23°
Gió
Gió
4.04 km/giờ 160°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
89%
Lượng mưa
Lượng mưa
74.18 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
3.84 km/giờ 91°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.92 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.08 km/giờ 196°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.37 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar

Địa điểm vừa tìm