Vietnamese
Vi

Thời tiết Đà Lạt

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 10:05:49
19°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
19°C
Gió
Gió
1.54 km/h 286°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.41 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1015 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
18°C
04:00
19°C
05:00
19°C
06:00
21°C
07:00
22°C
08:00
21°C
09:00
20°C
10:00
18°C
11:00
17°C
12:00
16°C
13:00
16°C
14:00
16°C
15:00
16°C
16:00
16°C
17:00
16°C
18:00
16°C
19:00
16°C
20:00
15°C
21:00
16°C
22:00
16°C
23:00
16°C
00:00
17°C
01:00
19°C
02:00
22°C
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/16°
Gió
Gió
1.9 km/giờ 291°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.41 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.37 of 10
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/15°
Gió
Gió
1.9 km/giờ 326°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.93 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
57%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.48 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/15°
Gió
Gió
1.78 km/giờ 321°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.95 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.79 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
24°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/16°
Gió
Gió
1.08 km/giờ 323°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.06 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
15.89 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/16°
Gió
Gió
0.81 km/giờ 108°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.76 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
57%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.36 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/16°
Gió
Gió
1.17 km/giờ 103°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.15 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.17 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/15°
Gió
Gió
1.64 km/giờ 148°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.57 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.55 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/15°
Gió
Gió
1.02 km/giờ 132°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.73 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
24°C
Mưa to
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/15°
Gió
Gió
1.02 km/giờ 173°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
49.91 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
19°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/16°
Gió
Gió
1.3 km/giờ 266°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
27.81 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
21°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/15°
Gió
Gió
1.23 km/giờ 311°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
23.37 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
20°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/16°
Gió
Gió
1.11 km/giờ 323°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
89%
Lượng mưa
Lượng mưa
15.77 of 10
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
21°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/16°
Gió
Gió
0.87 km/giờ 317°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
12.38 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/14°
Gió
Gió
1.26 km/giờ 59°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
51%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.86 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/12°
Gió
Gió
1.61 km/giờ 63°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.33 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
22°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/13°
Gió
Gió
1.9 km/giờ 37°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.3 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar

Địa điểm vừa tìm