Vietnamese
Vi

Thời tiết Hải Dương

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 11:05:44
24°C
Mưa to
Cao / Thấp
Nhiệt độ
24°C
Gió
Gió
2.84 km/h 342°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.39 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
95%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
26°C
04:00
26°C
05:00
26°C
06:00
26°C
07:00
26°C
08:00
25°C
09:00
25°C
10:00
25°C
11:00
24°C
12:00
24°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
24°C
01:00
26°C
02:00
27°C
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/24°
Gió
Gió
3.44 km/giờ 334°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.39 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
16.25 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
2.71 km/giờ 321°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.67 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.52 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
4.1 km/giờ 130°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.08 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
4.76 km/giờ 129°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.7 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.2 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
4.53 km/giờ 135°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.5 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.36 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
3.32 km/giờ 145°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.61 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
4.57 km/giờ 131°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.1 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.97 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
5.3 km/giờ 123°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.23 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
5.4 km/giờ 129°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.9 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
5.01 km/giờ 15°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
15.6 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
24°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
4.89 km/giờ 14°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
3.94 km/giờ 23°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
50%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
2.49 km/giờ 111°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
6.91 km/giờ 17°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
26°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/19°
Gió
Gió
4.75 km/giờ 22°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
25°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/18°
Gió
Gió
5.75 km/giờ 12°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1022 mbar

Địa điểm vừa tìm