Vietnamese
Vi

Thời tiết Hải Phòng

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 11:05:44
24°C
Cơn giông kèm mưa to
Cao / Thấp
Nhiệt độ
24°C
Gió
Gió
4.12 km/h 110°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.34 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
27°C
04:00
26°C
05:00
26°C
06:00
26°C
07:00
26°C
08:00
26°C
09:00
26°C
10:00
26°C
11:00
25°C
12:00
25°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
25°C
01:00
26°C
02:00
27°C
26°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
2.38 km/giờ 40°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.34 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
20.06 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
2 km/giờ 328°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.6 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.97 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
31°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
3.85 km/giờ 130°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.99 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
4.44 km/giờ 122°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.65 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.28 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
4.11 km/giờ 122°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.46 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
3.58 km/giờ 125°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.61 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/26°
Gió
Gió
4.72 km/giờ 114°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.98 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.54 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/26°
Gió
Gió
5.21 km/giờ 113°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.71 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
5.73 km/giờ 113°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.12 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
5.27 km/giờ 77°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.83 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
24°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
2.83 km/giờ 342°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
28°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
2.71 km/giờ 116°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
47%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
28°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
3 km/giờ 138°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
44%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
5.36 km/giờ 13°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
35%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
27°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/19°
Gió
Gió
2.85 km/giờ 90°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
35%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/18°
Gió
Gió
4.2 km/giờ 16°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
38%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1021 mbar

Địa điểm vừa tìm