Vietnamese
Vi

Thời tiết Hà Nội

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 11:05:44
23°C
Cơn giông kèm mưa
Cao / Thấp
Nhiệt độ
23°C
Gió
Gió
2.06 km/h 340°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.28 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
100%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
25°C
04:00
25°C
05:00
25°C
06:00
25°C
07:00
26°C
08:00
25°C
09:00
25°C
10:00
24°C
11:00
24°C
12:00
24°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
24°C
01:00
25°C
02:00
26°C
25°C
Mưa to
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/24°
Gió
Gió
2.77 km/giờ 304°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.28 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
30.64 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/23°
Gió
Gió
2.32 km/giờ 307°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.63 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.35 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.49 km/giờ 144°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.22 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
3.87 km/giờ 142°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.85 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
3.61 km/giờ 140°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.52 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.42 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
3.89 km/giờ 129°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.53 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
3.8 km/giờ 136°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.23 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.76 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
4.78 km/giờ 130°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.18 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
3.81 km/giờ 143°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.99 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
6.61 km/giờ 38°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
11.28 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
3.93 km/giờ 329°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.17 of 10
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
28°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
4.06 km/giờ 21°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
28°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/22°
Gió
Gió
3.5 km/giờ 61°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
43%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
4.68 km/giờ 19°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
43%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1019 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/20°
Gió
Gió
6 km/giờ 36°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
49%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
24°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/19°
Gió
Gió
4.11 km/giờ 22°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
50%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1023 mbar

Địa điểm vừa tìm