Vietnamese
Vi

Thời tiết Huế

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 10:05:49
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
29°C
Gió
Gió
1.54 km/h 270°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.1 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
28°C
04:00
29°C
05:00
29°C
06:00
29°C
07:00
29°C
08:00
28°C
09:00
28°C
10:00
27°C
11:00
26°C
12:00
26°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
25°C
22:00
24°C
23:00
25°C
00:00
25°C
01:00
27°C
02:00
28°C
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.9 km/giờ 17°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.1 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
14.57 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
2.63 km/giờ 356°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.85 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.86 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.59 km/giờ 15°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.64 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.09 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.79 km/giờ 30°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.13 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.74 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.84 km/giờ 26°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.48 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.09 km/giờ 39°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.48 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.4 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.99 km/giờ 32°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.9 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.14 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.92 km/giờ 47°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.68 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.34 km/giờ 41°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.81 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.33 km/giờ 36°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.06 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
2.92 km/giờ 16°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
12.84 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/25°
Gió
Gió
4.56 km/giờ 340°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.09 of 10
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
4.69 km/giờ 336°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.78 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/22°
Gió
Gió
1.98 km/giờ 343°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.84 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/22°
Gió
Gió
2.6 km/giờ 7°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.21 of 10
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/22°
Gió
Gió
3.69 km/giờ 2°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.2 of 10
Áp suất
Áp suất
1019 mbar

Địa điểm vừa tìm