Vietnamese
Vi

Thời tiết Mỹ Tho

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 09:05:41
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
28°C
Gió
Gió
1.95 km/h 237°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.38 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
28°C
04:00
29°C
05:00
29°C
06:00
29°C
07:00
29°C
08:00
29°C
09:00
28°C
10:00
26°C
11:00
25°C
12:00
25°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
25°C
01:00
27°C
02:00
28°C
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
3.07 km/giờ 224°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.38 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.53 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
2.88 km/giờ 303°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.25 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.32 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
25°C
Mưa to
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
3.37 km/giờ 5°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.84 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
22.27 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
3.35 km/giờ 244°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.68 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.85 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
3.03 km/giờ 235°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.92 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
14.91 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
2 km/giờ 214°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.22 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
26.57 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
2.21 km/giờ 169°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.08 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.99 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.64 km/giờ 147°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
13.51 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
4.05 km/giờ 217°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
86%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.04 of 10
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/24°
Gió
Gió
2.01 km/giờ 265°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.32 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/23°
Gió
Gió
1.52 km/giờ 230°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.6 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
2.08 km/giờ 320°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/23°
Gió
Gió
2.06 km/giờ 305°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
20.82 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
3.94 km/giờ 149°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
12.46 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
2.16 km/giờ 158°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.45 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
2 km/giờ 194°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.98 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar

Địa điểm vừa tìm