Vietnamese
Vi

Thời tiết Nam Định

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 11:05:44
25°C
Mưa to
Cao / Thấp
Nhiệt độ
25°C
Gió
Gió
3.54 km/h 10°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.74 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
97%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
24°C
04:00
24°C
05:00
25°C
06:00
24°C
07:00
25°C
08:00
25°C
09:00
25°C
10:00
25°C
11:00
24°C
12:00
24°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
24°C
01:00
24°C
02:00
25°C
25°C
Mưa to
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/24°
Gió
Gió
3.73 km/giờ 339°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.74 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
96%
Lượng mưa
Lượng mưa
64.59 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/24°
Gió
Gió
2.98 km/giờ 338°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.84 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.34 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
3.89 km/giờ 112°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.18 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/26°
Gió
Gió
4.54 km/giờ 106°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.63 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
4.28 km/giờ 125°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.37 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.69 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
3.85 km/giờ 129°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.57 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.16 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/26°
Gió
Gió
4.16 km/giờ 109°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.03 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.08 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/26°
Gió
Gió
4.02 km/giờ 118°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.03 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/26°
Gió
Gió
4.87 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.24 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
5.98 km/giờ 67°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
20.8 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
24°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
5.5 km/giờ 359°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
3.23 km/giờ 4°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
51%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/22°
Gió
Gió
3.44 km/giờ 108°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
49%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
6.6 km/giờ 13°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
26°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
4.88 km/giờ 8°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
47%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
26°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/19°
Gió
Gió
5.67 km/giờ 12°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
42%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1022 mbar

Địa điểm vừa tìm