Vietnamese
Vi

Thời tiết Nha Trang

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 10:05:49
32°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
32°C
Gió
Gió
1.01 km/h 162°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.56 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
30°C
04:00
31°C
05:00
31°C
06:00
30°C
07:00
28°C
08:00
27°C
09:00
27°C
10:00
27°C
11:00
27°C
12:00
27°C
13:00
26°C
14:00
26°C
15:00
26°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
25°C
22:00
25°C
23:00
25°C
00:00
26°C
01:00
27°C
02:00
29°C
32°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
4.05 km/giờ 143°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.56 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.4 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
32°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
4.43 km/giờ 89°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.22 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.94 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
32°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
4.19 km/giờ 93°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.56 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.29 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
4.12 km/giờ 100°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.21 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.76 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
4.11 km/giờ 96°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.24 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.48 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.85 km/giờ 79°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.5 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.17 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.81 km/giờ 78°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.96 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.28 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.47 km/giờ 88°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.04 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.61 km/giờ 93°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.28 of 10
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.54 km/giờ 130°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
12.9 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.28 km/giờ 70°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.47 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
2.45 km/giờ 88°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
86%
Lượng mưa
Lượng mưa
11.96 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
6.23 km/giờ 46°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.43 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
7.54 km/giờ 42°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
8.18 km/giờ 33°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
7.04 km/giờ 20°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.32 of 10
Áp suất
Áp suất
1015 mbar

Địa điểm vừa tìm