Vietnamese
Vi

Thời tiết Phan Thiết

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 09:05:41
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
29°C
Gió
Gió
3.45 km/h 282°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.93 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
29°C
04:00
29°C
05:00
29°C
06:00
29°C
07:00
29°C
08:00
28°C
09:00
27°C
10:00
27°C
11:00
27°C
12:00
26°C
13:00
26°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
25°C
22:00
25°C
23:00
25°C
00:00
26°C
01:00
26°C
02:00
26°C
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
3.5 km/giờ 274°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.93 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.64 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
32°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
5.14 km/giờ 243°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.05 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
57%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.68 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
32°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
2.54 km/giờ 223°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.84 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.64 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
2.81 km/giờ 202°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.54 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
15.88 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.02 km/giờ 180°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.12 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
15.85 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
3.05 km/giờ 145°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.35 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.4 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.57 km/giờ 140°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.93 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.62 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.69 km/giờ 144°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.17 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/25°
Gió
Gió
6.39 km/giờ 227°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
16.47 of 10
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
4.66 km/giờ 257°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.01 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.31 km/giờ 270°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
12.26 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.97 km/giờ 282°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.94 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
3.36 km/giờ 145°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
17.25 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
4.1 km/giờ 75°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.78 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
3.02 km/giờ 102°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.84 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.41 km/giờ 169°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.85 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar

Địa điểm vừa tìm