Vietnamese
Vi

Thời tiết Quảng Trị

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 11:05:44
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
30°C
Gió
Gió
1.9 km/h 314°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.95 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
26°C
04:00
28°C
05:00
29°C
06:00
29°C
07:00
29°C
08:00
28°C
09:00
27°C
10:00
26°C
11:00
25°C
12:00
25°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
24°C
18:00
25°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
25°C
00:00
25°C
01:00
26°C
02:00
28°C
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
2.91 km/giờ 23°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.95 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
14.54 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.6 km/giờ 12°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.9 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.76 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
3.05 km/giờ 24°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.68 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.93 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.7 km/giờ 62°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.93 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.23 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
3.08 km/giờ 51°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.6 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.54 km/giờ 55°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.75 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.14 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.37 km/giờ 56°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.92 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.72 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.69 km/giờ 77°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.16 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.76 km/giờ 56°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.55 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
4.02 km/giờ 50°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.07 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
3.54 km/giờ 10°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
16.39 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
4.5 km/giờ 7°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.61 of 10
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
5.89 km/giờ 43°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.6 of 10
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
6.77 km/giờ 7°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.63 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/22°
Gió
Gió
3.41 km/giờ 10°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.77 of 10
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/23°
Gió
Gió
4.89 km/giờ 25°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.05 of 10
Áp suất
Áp suất
1019 mbar

Địa điểm vừa tìm