Vietnamese
Vi

Thời tiết Rạch Giá

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 11:05:44
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
28°C
Gió
Gió
3.22 km/h 262°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.11 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
27°C
04:00
27°C
05:00
28°C
06:00
28°C
07:00
28°C
08:00
28°C
09:00
28°C
10:00
27°C
11:00
27°C
12:00
27°C
13:00
27°C
14:00
27°C
15:00
27°C
16:00
27°C
17:00
26°C
18:00
26°C
19:00
26°C
20:00
26°C
21:00
26°C
22:00
26°C
23:00
26°C
00:00
26°C
01:00
27°C
02:00
28°C
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
4.96 km/giờ 218°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.11 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.44 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/26°
Gió
Gió
4.2 km/giờ 244°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.25 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/25°
Gió
Gió
4.78 km/giờ 272°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.93 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.79 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
9.34 km/giờ 266°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.75 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
13.37 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/27°
Gió
Gió
8.8 km/giờ 260°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.74 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
13.65 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
7 km/giờ 253°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.05 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
20.78 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
6.74 km/giờ 285°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.87 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
18.13 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/25°
Gió
Gió
4.66 km/giờ 198°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.07 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
26°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/26°
Gió
Gió
6.93 km/giờ 225°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
52.67 of 10
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/25°
Gió
Gió
6.22 km/giờ 249°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
89%
Lượng mưa
Lượng mưa
38.69 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
2.36 km/giờ 322°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
86%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.12 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/26°
Gió
Gió
4.03 km/giờ 313°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.2 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
5.7 km/giờ 268°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
14.33 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/25°
Gió
Gió
5.95 km/giờ 284°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
89%
Lượng mưa
Lượng mưa
28.19 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
6.26 km/giờ 99°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
12.57 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
2.58 km/giờ 188°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.98 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar

Địa điểm vừa tìm