Vietnamese
Vi

Thời tiết Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 10:05:49
26°C
Mưa to
Cao / Thấp
Nhiệt độ
26°C
Gió
Gió
3.39 km/h 12°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.19 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
25°C
04:00
25°C
05:00
25°C
06:00
26°C
07:00
26°C
08:00
26°C
09:00
25°C
10:00
25°C
11:00
24°C
12:00
24°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
24°C
01:00
24°C
02:00
24°C
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/24°
Gió
Gió
3.96 km/giờ 9°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.19 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
96%
Lượng mưa
Lượng mưa
17.07 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
24°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
2.22 km/giờ 2°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.1 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
96%
Lượng mưa
Lượng mưa
11.72 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
3.24 km/giờ 110°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.33 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.11 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.53 km/giờ 103°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.7 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.06 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
3.61 km/giờ 129°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.38 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
3.4 km/giờ 122°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.7 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.16 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
3.33 km/giờ 117°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.05 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
3.23 km/giờ 134°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.96 km/giờ 86°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.79 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
4.94 km/giờ 65°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
26.31 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/21°
Gió
Gió
5 km/giờ 13°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.83 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/22°
Gió
Gió
3.71 km/giờ 17°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
28°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
3.76 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
5.86 km/giờ 25°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
43%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/19°
Gió
Gió
5.83 km/giờ 12°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
50%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
26°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/18°
Gió
Gió
6.07 km/giờ 10°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
43%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1022 mbar

Địa điểm vừa tìm