Vietnamese
Vi

Thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 10:05:49
30°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
30°C
Gió
Gió
4.12 km/h 260°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.11 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
89%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
30°C
04:00
30°C
05:00
30°C
06:00
30°C
07:00
30°C
08:00
29°C
09:00
29°C
10:00
28°C
11:00
26°C
12:00
26°C
13:00
26°C
14:00
26°C
15:00
26°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
25°C
22:00
25°C
23:00
25°C
00:00
25°C
01:00
26°C
02:00
27°C
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
2.99 km/giờ 242°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.11 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.54 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
3.98 km/giờ 309°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.25 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.14 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa to
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
5.16 km/giờ 333°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.75 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
15.15 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
3.02 km/giờ 227°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.45 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
12.39 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
2.87 km/giờ 260°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.96 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
14.78 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
2.8 km/giờ 173°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.98 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
24.86 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.58 km/giờ 154°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.83 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.38 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
4.54 km/giờ 154°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.83 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
4.2 km/giờ 203°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
13.31 of 10
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/24°
Gió
Gió
2.72 km/giờ 216°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.99 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
3.15 km/giờ 263°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
3.3 km/giờ 339°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.55 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.5 km/giờ 138°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
23.94 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
5.33 km/giờ 166°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.81 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
3.03 km/giờ 169°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.93 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
2.34 km/giờ 187°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.85 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar

Địa điểm vừa tìm