Vietnamese
Vi

Thời tiết Tuy Hòa

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 10:05:49
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
30°C
Gió
Gió
5.36 km/h 277°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.67 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
29°C
04:00
29°C
05:00
30°C
06:00
31°C
07:00
31°C
08:00
31°C
09:00
31°C
10:00
29°C
11:00
28°C
12:00
27°C
13:00
27°C
14:00
26°C
15:00
26°C
16:00
26°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
25°C
22:00
25°C
23:00
25°C
00:00
26°C
01:00
28°C
02:00
29°C
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
4.99 km/giờ 271°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.67 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.33 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
32°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
4.64 km/giờ 25°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.02 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.92 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
4.76 km/giờ 16°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.03 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.08 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
4.56 km/giờ 33°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.13 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.88 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
4.78 km/giờ 40°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.45 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.53 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
4.32 km/giờ 42°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.28 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.04 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
4.37 km/giờ 42°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.12 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.82 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
4.27 km/giờ 48°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.74 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
4.51 km/giờ 47°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.44 of 10
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
2.78 km/giờ 274°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.07 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
3.1 km/giờ 293°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.05 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
5.58 km/giờ 14°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
24 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
6.98 km/giờ 17°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.59 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
6.9 km/giờ 12°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.86 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
7.83 km/giờ 14°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.09 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
8.81 km/giờ 9°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.84 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar

Địa điểm vừa tìm