Vietnamese
Vi

Thời tiết Vinh

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 10:05:49
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Nhiệt độ
26°C
Gió
Gió
1.86 km/h 351°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.02 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
26°C
04:00
26°C
05:00
27°C
06:00
27°C
07:00
28°C
08:00
28°C
09:00
27°C
10:00
26°C
11:00
26°C
12:00
26°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
25°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
25°C
01:00
25°C
02:00
26°C
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/25°
Gió
Gió
3.72 km/giờ 28°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.02 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
23.29 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
2.52 km/giờ 35°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.59 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.18 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
2.85 km/giờ 69°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.7 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.06 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.23 km/giờ 79°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.28 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.86 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.85 km/giờ 84°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.71 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.74 km/giờ 91°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.29 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.43 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.38 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.03 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
1 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
3.91 km/giờ 97°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.55 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/25°
Gió
Gió
2.93 km/giờ 65°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.08 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
5.15 km/giờ 65°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
23.54 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
23°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/23°
Gió
Gió
5.8 km/giờ 16°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
16.49 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
4.81 km/giờ 346°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
3.66 km/giờ 60°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
5.19 km/giờ 20°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.11 of 10
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
25°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/20°
Gió
Gió
5.48 km/giờ 22°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
25°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/21°
Gió
Gió
5.39 km/giờ 13°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1022 mbar

Địa điểm vừa tìm