Vietnamese
Vi

Thời tiết Vũng Tàu

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 11:05:44
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
28°C
Gió
Gió
2.52 km/h 287°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.26 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
27°C
04:00
27°C
05:00
27°C
06:00
28°C
07:00
28°C
08:00
28°C
09:00
27°C
10:00
27°C
11:00
27°C
12:00
27°C
13:00
27°C
14:00
27°C
15:00
27°C
16:00
27°C
17:00
27°C
18:00
26°C
19:00
26°C
20:00
26°C
21:00
26°C
22:00
26°C
23:00
26°C
00:00
26°C
01:00
26°C
02:00
27°C
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/26°
Gió
Gió
3.82 km/giờ 243°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.26 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.17 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/26°
Gió
Gió
4.59 km/giờ 299°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.08 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.81 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
6.66 km/giờ 307°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.72 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
11.1 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/26°
Gió
Gió
6.27 km/giờ 266°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.59 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.57 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
6.53 km/giờ 258°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.9 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
20.56 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
4.77 km/giờ 198°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.21 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
20.88 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/26°
Gió
Gió
3.75 km/giờ 268°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.02 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/27°
Gió
Gió
4.72 km/giờ 125°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.31 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
26°C
Mưa to
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/26°
Gió
Gió
6.6 km/giờ 202°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
46.24 of 10
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/25°
Gió
Gió
3.62 km/giờ 247°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
26.28 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/25°
Gió
Gió
4.99 km/giờ 272°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
5.74 km/giờ 287°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.18 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/25°
Gió
Gió
5.96 km/giờ 121°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
29.08 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/26°
Gió
Gió
8.39 km/giờ 106°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
20.46 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/26°
Gió
Gió
7.42 km/giờ 96°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.49 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/26°
Gió
Gió
3.96 km/giờ 2°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.5 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar

Địa điểm vừa tìm